قوانین و مقررات

عضویت در سایت رایگان است در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی لینک تایید عضویت به ایمیل شما ارسال می شود که کاربران با کلیک نمودن آن مراحل عضویت را تایید میکنند