ثبت نام شما با موفقیت انجام شد!

این همایش به صورت حضوری در تهران برگزار می شود:
  • زمان برگزاری: ( در چهار جلسه ۶ ساعته مجموعا ۲۴ ساعت )

    19و 20 خرداد 1401 (ساعت 14 تا 20) پنج شنبه و جمعه

    2 و 3 تیر 1401 (ساعت 14 تا 20) پنجشنبه و جمعه