امکان شرکت در آزمون: ۲بار

حداقل نمره ی قبولی در آزمون ۶۰ از ۱۰۰ هست.

اگر نمره ی شما از حدنصاب پایین تر شود، دسترسی به جلسات بعدی براتون مقدور نخواهد بود..