استخدام آکادمی آموزشی سلام آگاهی

ما در آکادمی در یک محیط پویا و شاد به آموزش مهارت های فرزندپروری می پردازیم و به والدین آموزش می دهیم، تا پدر و مادر بهتری باشند.
ما در بخش های زیر به دنبال همکار جدید هستیم. اگر دارای یکی از توانمندی های زیر هستید جای شما در خانواده‌ی سلام آگاهی خالی است.

لطفا فقط در صورتی که “ساکن تهران” و قادر به “همکاری تمام وقت” هستید، این فرم رو پرکنید.