۱_ نحوه مواجهه با بازیهای جنسی کودکان( ۴ تا ۶ سال)

۲_ من تو عروسیتون کجا بودم؟

۳_ مامان بچه چطور بدنیا میاد، من چجوری بدنیا اومدم؟

۴_ نی نی تو شکم مامان غذاش چیه؟
۵_ چرا باباها بچهدار نمیشن؟
۶_ توضیح بند ناف
۷_ یا من میتونم باردار بشم؟
۸_ پریود