در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید میتوانید مبلغ 890 هزارتومان را به شماره کارت زیر واریز نمایید و فیش واریز خود را به ۰۹۱۷۳۰۱۳۱۴۶ ارسال کنید
6221061230530877

فرهنگ ماندگار زندگی اگاهانه