آرایش کردن کودکان

تا حالا شده برید تو اتاقتون و ببینید دختر یا پسرکوچولوتون رفته سراغ کیف لوازم آرایشتون و همه رو به سر و صورتش زده؟ یا اینکه دارید آرایش میکنید بچتون بیاد و خواهش کنه برای اونم رژ لب بزنید؟ یا دختر 7، 8 سالتون از شما بخواد براش رژ بخرید؟ شما در این شرایط چه …

آرایش کردن کودکان ادامه »