استقلال کودک

استقلال کودک یکی از نیازهای اولیه اوست .با دادن مسئولیتهای ساده به فرزندمان کمک می کنیم، او تصویر مثبتی از خود داشته باشد. این تصویر مثبت، احساس خوبی در او ایجاد می کند و همانطورکه قبلا اشاره شد وقتی ما احساس خوبی داشته باشیم میتوانیم رفتار خوبی از خودمان بروز بدهیم. مثلا درخانه ما هر …

استقلال کودک ادامه »