اصول پول تو جیبی دادن به کودکان | به بچه ها پول تو جیبی بدیم یا ندیدم ؟

تا چشم به هم بزنی بچه ها بزرگ میشن و مسئولیت اداره زندگی رو باید به دوش بکشن، که البته مدیریت دخل و خرج زندگی، کار راحت و آسونی نیست. اگه شما هم، یکی از دغدغه هاتون آموزش مدیریت مالی به فرزندتونه، باید بگیم که یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه دادن پول توجیبی …

اصول پول تو جیبی دادن به کودکان | به بچه ها پول تو جیبی بدیم یا ندیدم ؟ ادامه »