انیمیشن و تاثیر آن بر کودکان | تاثیر منفی و مثبت

مطمئنم شماها هم مثل من عاشق زمانایی هستین که فرزندتون مشغول دیدن انیمیشن و کارتونه. چون دقیقا تو همین زماناس که فرزندمون غرقه کارتونه، و ما وقت میکنیم به کارهای عقب افتاده مون برسیم. اما موضوعی که من همیشه بهش دقت میکنم اینه که آیا انیمیشن و یا کارتون روی فرزندم تاثیر منفی میذاره و …

انیمیشن و تاثیر آن بر کودکان | تاثیر منفی و مثبت ادامه »