یک راه حل دائمی برای تربیت؟!

مطمئنا برای همه ما به عنوان پدر یا مادر پیش آمده است که بر سر دو راهی یا حتی چند راهی قرار بگیریم و ندانیم باید چه بکنیم یا از چه راه حلی استفاده کنیم.اصلا یک راه حل دائمی برای تربیت وجودداره ؟گاهی آرزو می کنیم که کاش راه حلی دائمی وجود داشت. احتمالا شما …

یک راه حل دائمی برای تربیت؟! ادامه »