راه های کنترل خشم والدین در مقابل کودکان

راههای کنترل خشم والدین در مقابل کودکان این روزها یک دغدغه مهم دارم که ناشی از یک اتفاق بسیار دردناک در روز گذشته است. این دغدغه با چنین نامی برای من تداعی می شود: کنترل خشم والدین در مقابل کودکان میدانم که میدانید خشم یک احساس کاملا طبیعی  است که هر انسانی بارها و بارها، آن …

راه های کنترل خشم والدین در مقابل کودکان ادامه »