روتین قبل از خواب

روتین قبل از خواب چیست؟ معمولا خواباندن نوزاد یا کودک که روتین قبل از خواب ندارند دشواره .خصوصا کودکان مدرسه ای برای والدین شبیه به یک کابوس شبانه است که هر شب تکرار می شود. اغلب والدین فکر میکنند، خواباندن نوزاد یا کودک، نیاز به مراسم و قاعده و قانون خاصی ندارد. در خیال آنها، …

روتین قبل از خواب ادامه »