من گرتا هستم

جریان از اینجا شروع شد که کلی دغدغه داشتین که درنا جون چجوری فرزندانمون رو مطالبه گر و آگاه بار بیاریم و در عین حال مراقب باشیم روانشون هم آسیب نبینه. از یک طرف تو مقاله …. گفته بودی که در دادن اطلاعات درباره اعتراضات اجتماعی بدون هیجان و با احتیاط رفتار کنیم از یه …

من گرتا هستم ادامه »