قانون گذاری در خانه

قانون گذاری در خانه و داشتن قوانین در خانه بسیارحیاتی است. شناگری را در نظر بگیرید که تازه شنا کردن را آموخته است اگر به او بگویند قسمت عمیق و کم عمق آب نشانه گذاری نشده است، شناگر احساس ناامنی می کند و ممکن است اصلا از شنا کردن در آن استخر صرف نظر کند.کودکان …

قانون گذاری در خانه ادامه »