آخرین مطالب
همدلی با (رفتار) والدین

همدلی با (رفتار) والدین

رفتار اغلب والدین آیا شما هم در مواجهه با برخی بدرفتاری های فرزندتان ناخودآگاه، رفتار های کاملا غیر ارادی بروز می دهید ؟ داد میزنید، تحقیر می کنید(هیچی نمیشی ….)، سرزنش میکنید(مگه نگفتم…)، کتک میزنید، یا از تنبیه های مدرن مثل نشستن روی صندلی مخصوص یا فرستادن به مکانی دیگر مثل اتاق استفاده میکنید؟ اغلب ما رفتاری شبیه رفتار گذشته ی  والدینمان با خودمان، را پیش میگیریم…. اما چند سوال مهم! آیا این روشهای تربیتی درست هستند؟ آیا این روشها و رفتارها در درازمدت باعث میشوند فرزندمان متوجه اشتباهش شده و کمتر این رفتار را انجام دهد؟ آیا این روشها عزت نفس فرزندمان را افزایش میدهد یا رنجش، تنفر، کینه و انتقام را در او دامن میزند و او را دچار احساس […]

Being he’s like having preparation every night for your rest of one’s life.

Being he’s like having preparation every night for your rest of one’s life.

Here are the straightforward in-depth guidelines to assist you particularly on paper a brilliant essay. There are several basics common for all the documents we should give you. Don’t research any further for augmentative article, since this might be the business you’ll detect custom and substantive quality augmentative documents. First, the author requires to keep in mind the reality that almost all of the types within the article need to reveal the absolute issue of the essay to the readers.

1 2 3